Заверки и легализации на най-често представяните документи

Документи от България

Документи, издадени от общинската администрация

Акт за раждане, Удостоверение за брак, Удостоверение за семейно положение, Удостоверение за идентичност на имената, Адресна регистрация, Смъртен акт, Удостоверение за гражданско състояние:

 Представя се заверен от Общината ДУБЛИКАТ с правоъгълен печат за чужбина и име и фамилия на длъжностното лице, което го е заверило 
 официален превод от заклет преводач 
 АПОСТИЛ 
 легализация в Консулския отдел

Образователни документи

Диплома за средно или висше образование:

 ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ИМА ПОСТАВЕН ПОДПИС ДО СНИМКАТА В ОРИГИНАЛА. Представете КСЕРОКОПИЕ, заверено от нотариус. 
 официален превод от заклет преводач 
 заверка в Министерство на образованието (1 седмица) 
 АПОСТИЛ 
 легализация в Консулския отдел

Приложение към диплома за висше образование (ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ЛЕГАЛИЗИРА ЗАЕДНО С ДИПЛОМАТА), Свидетелство за квалификация от системата на МОН:

 Представя се КСЕРОКОПИЕ, заверено от нотариус 
 Попълнено и нотариално заверено пълномощно за куриера на преводаческата агенция 
 заверка в Министерство на образованието (1 седмица) 
 АПОСТИЛ 
 легализация в Консулския отдел

Академична справка:

 Представя се ОРИГИНАЛ, подписан от Декана и Ректора на съответния ВУЗ 
 Да се посочи за какво да послужи и в коя държава 
 официален превод от заклет преводач

 заверка в Министерство на образованието (1 седмица) 
 АПОСТИЛ 
 легализация в Консулския отдел

Уверение /Удостоверение от ВУЗ, Свидетелство за професионална квалификация:

 Представя се ОРИГИНАЛ 
 официален превод от заклет преводач 
 заверка в Министерство на образованието (1 седмица) 
 АПОСТИЛ 
 легализация в Консулския отдел

Удостоверение за завършен клас, Удостоверение за преместване от едно училище в друго:

 Представя се ОРИГИНАЛ 
 официален превод от заклет преводач на съответния език 
 заверка в Министерство на образованието (1 седмица) 
 АПОСТИЛ 
 легализация в Консулския отдел

Сертификати за владеене на чужд език:

 Представя се КСЕРОКОПИЕ, заверено от нотариус 
 Документът ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да е издаден от АКРЕДИТИРАН към Министерство на образованието учебен център 
 официален превод от заклет 
 заверка в Министерство на образованието (1 седмица, ако е за квалификация) 
 АПОСТИЛ 
 легализация в Консулския отдел

Документи от съдилищата 
Свидетелство за съдимост:

 Представя се ОРИГИНАЛ, издаден от районния съд по месторождение (да има печат, подпис, име и фамилия на съдията и секретаря, както и обяснение за какво да послужи – за чужбина) 
 официален превод от заклет преводач 
 заверка в Министерство на правосъдието 
 АПОСТИЛ 
 легализация в Консулския отдел

Съдебно решение (за развод, за регистрация на дружество):

 Представя се ОРИГИНАЛ, издаден от районния съд по месторождение (с печат, подпис, име и фамилия на съдията и секретаря) 
 официален превод от заклет преводач 
 заверка в Министерство на правосъдието 
 АПОСТИЛ 
 легализация в Консулския отдел

Декларация от родител, Пълномощно:

 Представя се ОРИГИНАЛ или нотариално заверено КОПИЕ на документа 
 официален превод от заклет преводач 
 заверка в Министерство на правосъдието 
 АПОСТИЛ 
 легализация в Консулския отдел

Нотариален акт:

 Представя се ПРЕПИС от съда в оригинал (с печат, подпис, име и фамилия на съдията и секретаря) 
 официален превод от заклет преводач 
 заверка в Министерство на правосъдието 
 АПОСТИЛ 
 легализация в Консулския отдел

Медицински документи 
Медицинско свидетелство (необходимо за работа в чужбина), Имунизационен паспорт:

 Представя се ОРИГИНАЛ с всички прегледи, както и с подпис и печат на съставилите го лекари 
 официален превод от заклет преводач 
 заверка в Министерство на здравеопазването 
 АПОСТИЛ 
 легализация в Консулския отдел

Документи, издадени от болници и поликлиники:

 Представя се ОРИГИНАЛ 
 официален превод от заклет преводач 
 заверка в Министерство на здравеопазването 
 АПОСТИЛ 
 легализация в Консулския отдел

Банкови документи 
Банкова референция / Извлечение от банкова сметка/ Банкова гаранция / извлечение за движението по сметките на физически или юридически лица:

 Представя се ОРИГИНАЛ с изходящ номер и дата, които има два подписа и мокър печат на банката (подпис на гл. счетоводител и Директора или Управителя на банката) 
 официален превод от заклет преводач 
 заверка в Централата на съответната банка 
 заверка в БНБ 
 АПОСТИЛ 
 легализация в Консулския отдел

Документи, издадени от Църквата 
Кръщелно свидетелство / Свидетелство за църковен брак:

 Представя се ОРИГИНАЛ, издаден от съответната църква 
 заверка на съответната църква 
 заверка в Светия Синод в София 
 официален превод от заклет преводач 
 АПОСТИЛ 
 легализация в Консулския отдел

Други документи 
Удостоверение от КАТ (за правоспособност/ категория/ валидност на шофьорската книжка и наличие на нарушения):

 Представя се ОРИГИНАЛ 
 Попълнено и нотариално заверено пълномощно за куриера на преводаческата агенция 
 официален превод от заклет преводач 
 заверка в КАТ - София 
 АПОСТИЛ 
 легализация в Консулския отдел

Удостоверение от Военно окръжие:

 Представя се ОРИГИНАЛ 
 официален превод от заклет преводач 
 заверка в Министерството на отбраната 
 АПОСТИЛ на МВнР 
 легализация в Консулския отдел

Документи от чужбина

 Задължително трябва да са снабдени с АПОСТИЛ на страната, в която е издаден документът, освен в случаите, когато документът идва от държава, с която България има сключен договор за правна помощ. Такива държави са: Австрия, Азербайджан, Алжир, Армения, Виетнам, Грузия, Йемен, Кипър, КНДР, Куба, Кувейт, Либия, Македония, Монголия, Полша, Румъния, Руска федерация (от бившата ОНД всички държави, без Литва, Латвия и Естония), Сирия, СР Югославия (държавите от бившата СФРЮ – Македония, Босна и Херцеговина, Хърватска, Словения), Унгария, Франция, Чехия. Тези документи могат да бъдат легализирани без Апостил, но задължително трябва да се представят ОРИГИНАЛИ, с подпис и мокър печат от съответната държавна инстанция. Другото изключение са документите издадени от Канада, Кувейт, Китай, Индия. Те трябва да се представят в ОРИГИНАЛ и да бъдат заверени от нашето посолство в съответната държава. Важно: Консулският отдел не заверява преводи на документи, направени в чужбина. Апостилът задължително трябва да бъде върху самия документ! 
 официален превод на български език 
 легализация в Консулския отдел на подписа преводача

 

 

 

UslugaBG.com - София - Благоевград - Сандански

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. - Skype: uslugabg

 

 

 

 

 

ПечатЕ-мейл

Заявка за обратно обаждане Въведете телефонния си номер и ние ще Ви се обадим!
Изисква се Name
Се изисква за телефон
Благодаря. Вашата заявка е приета. Ние ще се свържем с вас възможно най-скоро.

Perfect Everything in Everyway