Годишно деклариране на данъците на физ. лица

ВАЖНО !!! 30 Април 2016 г. – КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ГДД ПО чл.50 от ЗДДФЛ

Годишното Деклариране на Данъците на Физически лица се изразява в подаване на Данъчна Декларация за облагане на доходите на Физически лица по чл.50 от ЗДДФЛ.

С тази декларация гражданите сами определят дължимия от тях данък върху общата годишна основа на доходите, които са получили през изминалата календарна година. Чрез тази декларация те се задължават пред НАП. Размера на данъка за доходи на Физическите лица е 10%. Размера на данъка за Едноличните Търговци е 15 %.

Документите, които ще са ни нужни за да изготвим данъчната Ви декларация са всички служебни бележки, Сметки за изплатени суми и всичко което са Ви предоставили лицата, които са Ви изплатили дохода. Ще систематизираме цялата информация, ще попълним коректно декларацията Ви.

Ето и информация относно ЗДДФЛ.

Кой е задължен да подава декларация за Доходите ?

Всяко местно физическо лице, което през изминалата календарна година е:

 получило доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа или доходи получени от стопанска дейност като едноличен търговец;
 иска да ползва данъчни облекчения;
 лице, което е плащало патентен данък;
е дало или получило заем/и от други граждани или дружества в размер на общо над 10 000 лв. или има непогасени остатъци общо над 40 000 лв. от дадени или получени заеми през годината или през предходните пет години;
 притежава акции и дялови участия в дружества и недвижима собственост в чужбина;
 е придобило доходи от източник в чужбина, подлежащи на облагане с окончателен данък.
 Всяко чуждестранно физическо лице, което през предходната година е получило доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа от източник в България.
 Не се подава годишна данъчна декларация:
 за доходи, които са обложени с окончателен данък като например доходи от лихви по банкови сметки от България (по изключение за определени доходи от чужбина, които се облагат с окончателен данък декларацията трябва да се подава);
 ако се получават само доходи от трудов договор;
 за необлагаемите доходи.

Начин на подаване:

ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ може да подадете по следните начини:

 по електронен път ако притежавате Персонален Идентификационен Код (ПИК);
 по пощата с обратна разписка;
 в Офиса на НАП по постоянния адрес;

 

 

 

UslugaBG.com - София - Благоевград - Сандански

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. - Skype: uslugabg

 

 

 

 

 

 

ПечатЕ-мейл

Заявка за обратно обаждане Въведете телефонния си номер и ние ще Ви се обадим!
Изисква се Name
Се изисква за телефон
Благодаря. Вашата заявка е приета. Ние ще се свържем с вас възможно най-скоро.

Perfect Everything in Everyway