Годишно финансово приключване..

ВАЖНО!!! СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ И ПУБЛИКУВАНЕ НА ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2015 г.

Подаване на Годишна Данъчна Декларация по чл.92 от ЗКПО – 31 Мар 2016 г.

Публикуване на ГФО в Търговския Регистър на:

Еднолични Търговци (ЕТ) – срок до 31 Май 2016 г.

Дружества с Ограничена Отговорност (ЕООД, ООД) - срок до 30 Юни 2016 г.

Всички Други Тръговци по Смисъла на Тръговския закон (АД, КДА, ЕАД, СД,КД ) - срок до 31 Юли 2016 г.

Годишното Приключване включва:

 Съставяне на ГФО

Целта на Годишното Приключване е да се състави Годишен Финансов Отчет (ГФО), който е достоверно представен и съобразен със приложимите финансови рамки. Той отразява състоянието на дружеството за изминалата календарна година

ГФО включва:

 Счетоводен баланс

 Отчет за приходите и разходите

 Отчет за паричните потоци

 Отчет за собствения капитал

 Приложение.

 Други справки в зависимост от Икономическата Дейност.

 Подаване на Статически справки за дейността на финансовите предприятия в Националния Статистически Институт. Подаването става лично или по електронен път.

На база на ГФО се съставят статистически отчети, които се подават в НСИ. И отново в зависимост от Икономическата Дейност към вече изброените отчети тук добавяме и допълнителни справки. Например:

 Справка за заетите лица, средства за работна заплата и други разходи за труд;

 Справка за Вземанията и Задълженията, разпределени по Институционални сектори;

 Справка за платените Данъци и Такси ;

 Справка за Разходите за Придобиване на и Поддръжка на Дълготрайните Матерални Активи (ДМА) ;

и други.

 Подаване на Годишна Данъчна Декларация в НАП.

Годишната Данъчна Декларация по чл. 92 от ЗКПО за данъчно финансовия резултат и дължимия корпоративен данък. Подаването на Декларацията става лично от управителя или от Упъномощено лице на място в ТД на НАП или по електронен път.

Тук се декларира Печалбата / Загубата на предприятието и съответно Данък печалба за изминалата календарна Година.

 Вписване на ГФО в Търговски Регистър.

Съгласно Закона за Счетоводството, търговците Публикуват Годишния си Финансов Отчет в Търговски Регистър до обявените срокове. С обявяването на ГФО се заплаща такса в размер определен от Търговския Регистър.

 Всички Търговци по Смисъла на Закона, които са вписани в Търговски Регистър са длъжни да обявяват ГФО за изминалата календарна година. (ЕООД, ООД, АД, ЕАД, СД и.н.)

 Едноличните Търговци, които подлежат на независим финансов Одитинг ИМАТ задължение да подават ГФО отчет в Търговския Регистър.

 Едноличните Търговци, които Не подлежат на независим финансов Одитинг НЯМАТ задължение да обявяват ГФО отчет в Търговския Регистър.

Кой може да Публикува ГФО в Търговския Регистър ?

 Лично търговеца на Място.

 Електронно с личен Електронен Подпис на Търговеца.

 Адвокат, с изрично писмено пълномощно за представителството в Агенцията по Вписванията

 Съставителя на финансовия отчет с нотариално заверено пълномощно.

Необходими Документи, които Изготвяме за ВАС

 Заявление за обявяване на ГФО, образец Г2;

 Годишен Финансов Отчет;

 Протокол от Решението на управляващия Орган, за Публикуване на ГФО;

 Декларация по чл.13, ал.4 от ЗТР. Декларация относно истинноста на заявените обстоятелства.

 Платежен документ за внесена държавна такса

Допълнителни Документи, които са Ви нужни за Обявяване на ГФО:

 Ако документите се подава от Заявител, който е и съставител на ГФО, се представя и Нотариално Заверено Пълномощно

 Когато Документите се подават от Пълномощник - Приносител, се прилага и Декларация по чл. 13, ал. 5 от ЗТР и изрично писмено пълномощно от Заявителя към Пълномощника – Приносител за подаване на заявление за Обявяване на Годишни Финансови отчети (Г2). Пълномощното също трябва да бъде нотариално заверено.

Такси и Място на подаване.

 заявлението може да бъде подадено във всички Териториални поделения на Агенцията по Вписванията.

 40,00 лв. при Публикуване на ГФО на място в Териториално поделение на Агенцията по Вписванията

 20,00 лв. при Публикуване на ГФО по електронен път на сайта на Агенцията по Вписванията.

 

 

 

 

 

 

UslugaBG.com - София - Благоевград - Сандански

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. - Skype: uslugabg

 

 

ПечатЕ-мейл

Заявка за обратно обаждане Въведете телефонния си номер и ние ще Ви се обадим!
Изисква се Name
Се изисква за телефон
Благодаря. Вашата заявка е приета. Ние ще се свържем с вас възможно най-скоро.

Perfect Everything in Everyway