На горе

Международни счетоводни стандарти

МСС 1 Представяне на финансови отчети
МСС 2 Материални запаси
МСС 7 Отчети за паричните потоци
МСС 8 Счет. политика, промени в счет. оценки и грешки
МСС 10 Събития след датата на баланса
МСС 11 Договори за строителство
МСС 12 Данъци върху дохода
имоти, машини и съоражения
МСС 19 Доходи на наети лица
МСС 21 Ефекти от промените в обменните курсове
МСС 23 Разходи по заеми
МСС 24 Оповестяване на свързани лица
МСС 27 Консолидирани и индивидуални ФО
МСС 28 Инвестиции в асоциирани предприятия
МСС 29 ФО при свръхинфлационни икономики
МСС 31 Дялове в съвместни предприятия
МСС 32 Финансови инструменти представяне
 
 
Powered by Phoca Download
Заявка за обратно обаждане Въведете телефонния си номер и ние ще Ви се обадим!
Изисква се Name
Се изисква за телефон
Благодаря. Вашата заявка е приета. Ние ще се свържем с вас възможно най-скоро.

Perfect Everything in Everyway