На горе

Национални счетоводни стандарти

Нац. стандарти за ФО за малки и средни предприятия
СС № 1 - Представяне на финансови отчети
СС № 2 - Отчитане на стоково-мат. запаси
СС № 4 - Отчитане на амортизациите
СС № 7 - Отчети за паричните потоци
СС № 8-Нетни печалби или загуби за периода, грешки в счет. политика
СС № 9-Предст. на ФО на предприятията с нестопанска дейност
СС № 10 - Събития, настъпили след датата на ГФО
СС № 11 - Договори за строителство
СС № 12 - Данъци от печалбата
СС № 13 - Отчит. при ликвидация и несъстоятелност
СС № 16 - Дълготрайни материални активи
СС № 17 - Лизинг
СС № 18 - Приходи
СС № 19 - Доходи на персонала
СС № 20 - Отчит. на правит. дарения и правит. помощ
СС № 21 - Ефекти от промените във валутните курсове
СС № 22 - Отчитане на бизнескомбинации
СС № 24 - Оповестяване на свързани лица
 
 
Powered by Phoca Download
Заявка за обратно обаждане Въведете телефонния си номер и ние ще Ви се обадим!
Изисква се Name
Се изисква за телефон
Благодаря. Вашата заявка е приета. Ние ще се свържем с вас възможно най-скоро.

Perfect Everything in Everyway