На горе

Наредби

Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене и достъп до ТР
Наредба № 4 за док. необходими за сключване на ТД
Наредба № 5 ОТ 29.12.2002г за увед. по ЧЛ. 62, АЛ. 5 от КТ
Наредба № 27 от 24.07.2003г. за стат. на платежния баланс
Наредба № Н-18 за рег. и отч. на продажби в търг. обекти
Наредба № РД -07-8 за проверка по чл.327 ал.2 от KT
Наредба №3 за нормиране разхода на горива и смазочни м-ли
Наредба №Н8 за подав. и съхp. на данни от работодатели
Наредба за парич. обезщ. и помощи
Наредба за безплатно раб. облекло приета с постановление №72
Наредба за безплатното раб. и униф. облекло
Наредба за възнаграждението и доходите
Наредба за командировките в страната
Наредба за осиг. на самоосигуряващите се лица
Наредба за отпускане и изпл. на обезщ. за безработица
Наредба за отпускане на парични обезщ. за безработица
Наредба за пенсиите и осигурителния стаж
Наредба за раб. време, почивките и отпуските
Наредба за служеб. команд. и специализации в чужб
 
 
Powered by Phoca Download
Заявка за обратно обаждане Въведете телефонния си номер и ние ще Ви се обадим!
Изисква се Name
Се изисква за телефон
Благодаря. Вашата заявка е приета. Ние ще се свържем с вас възможно най-скоро.

Perfect Everything in Everyway