Годишно финансово приключване

 

  

 

                                                                                                  

ЦЕНИ САМО ЗА ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

ЗА ФИРМИ БЕЗ СЧЕТОВОДЕН АБОНАМЕНТ.

 

 

Цени  само за обявяване на годишни финансови отчети в Търговския регистър

към Агенция по вписвания с личен електронен подпис на клиента

 

 

 

 

 

 

 

 

Печат